Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Giới thiệu các giao thức và vấn đề bảo mật của VPN /
Tác giả: Trần Minh Tú,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát khả năng ứng dụng vi nấm phân hủy Cellulose và Tannin làm khởi động trong ủ Compost mụn dừa
Tác giả: Võ Thị Bích Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bước đầu ứng dụng GIS vào công tác quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại
Tác giả: Võ Thị Bích Vân,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu công nghệ VOIP /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động làm muối của người dân xã Cát minh, huyện
Tác giả: Võ Thị Bích Phương,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng Việt Nam /
Tác giả: Lê Văn Bảy,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 04QT.4502
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình định vị và giám sát xe dùng GPS /
Tác giả: Liêu Văn Nghĩa,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Con người và Môi trường ở bãi rác Đông Thạnh :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu sản xuất thử sữa tươi cà phê /
Tác giả: Võ Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 31 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 641.3373
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Vấn đề chuyển lỗ trong thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam /
Tác giả: Võ Minh Châu,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.05267
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn