Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Đào tạo nguồn nhân lực ngành in tại tp Hồ Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Võ Thị Ngọc Thùy,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh kách sạn Queen Ann TpHCM /
Tác giả: Võ Thị Thuý Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế
Tác giả: Võ Thị Thuý Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhà hàng Nhật Bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Marketing dịch vụ /
Tác giả: Võ Thị Ngọc Thúy,
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9786047345182
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải pháp hình khối cho kiến trúc bệnh viện đa khoa /
Tác giả: Hồ Thủy Trúc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 725.51
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố tác động đến xây dựng hình ảnh thương hiệu Trường Đại học công nghệ TP.HCM dưới cảm nhận
Tác giả: Trần Phan Thùy Ngọc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: 186tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hành vi khách hàng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 259tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 9786047356690
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn