Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế nội thất khách sạn thuyền buồm /
Tác giả: Lê Anh Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại cổ
Tác giả: Trương Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến xây dựng hình ảnh thương hiệu Trường Đại học công nghệ TP.HCM dưới cảm nhận
Tác giả: Trần Phan Thùy Ngọc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại /
Tác giả: Võ Thị Thúy Anh,
Mô tả vật lý: 408tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên /
Tác giả: Lương Việt Anh,
Mô tả vật lý: 200tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786047850037
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cafe công trường /
Tác giả: Nguyễn Trọng Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thanh toán Quốc tế /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 496tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thử nghiệm tận dụng bã vỏ chuối sản xuất bioethanol để tiếp tục thu nhận sản phẩm bằng phương pháp
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572.49
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn