Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện An Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích họat động sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản tại công ty TNHH Bayer Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Thanh Tiếng,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt /
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 252tr : , minh họa ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 728.09597
ISBN: 9786048224738
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh thương mại vô hiệu hóa pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Hoàng Thị Thúy Quỳnh,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu các mô hình bancassurance hiện nay ở Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Chung Huyền,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 368
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên /
Tác giả: Lương Việt Anh,
Mô tả vật lý: 200tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786047850037
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn