Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự sinh trưởng cây lan vũ nữ (Oncidium) /
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự nhân chồi và tạo cây lan giả hạc châu như
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Hoàng Gia Bình Thạnh /
Tác giả: Châu Hoài Huy,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.8314
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn