Trang 1 trong 94 kết quả
Sắp xếp theo
Cm nang phòng nga và đi phó vi các v kin chng bán phá giá đi vi hàng xut khu Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đôn Phong, ,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu đ xut mô hình công nông nghip không phát thi (aizes) cho ngành xay xát chế biến lúa
Tác giả: Võ Dương Thu Hương, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến đng lc làm vic ca nhân viên ngân hàng TMCP đu tư và phát
Tác giả: Đỗ Thị Nguyệt Anh, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng tín dng nhm phòng nga ri ro ti ngân hàng đu tư và phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải Châu, Gs, Võ Thanh Thu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Điu khin máy đin gió không đng b ngun kép vi b kh thành phn th t nghch ca dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa , Võ Viết Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu hot đng thu hi n vay ti ngân hàng thương mi c phn đu tư và phát trin
Tác giả: Hồ Thị Tố Lan, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến lòng trung thành ca nhân viên trong các doanh nghip có vn đu tư nưc
Tác giả: Võ Thị Bích Ngân, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quyết đnh la chn thương hiu thuc bo v thc vt ca nông
Tác giả: Trần Văn Điều , Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn