Trang 1 trong 99 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin marketing xut khu sn phm ghế bc nm ca công ty TNHH Scandinavian Design Vit Nam
Tác giả: Phạm Thị Cẩm Nhung,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr ngun nhân lc ti ngân hàng TMCP đu tư và phát trin Vit Nam - chi nhánh Thành Ph H
Tác giả: Hồ Anh Dũng,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác hch toán chi phí sn xut và tính giá thành ti công ty TNHH SX - TM Phú Nhun
Tác giả: Võ Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hi & đáp v Incoterms 2010 /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 510tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn thc hành kinh doanh xut nhp khu ti Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gii pháp hoàn thin hot đng qun tr ngun nhân lc ti công ty liên doanh Tnhh Nippon Express
Tác giả: Lê Thị Phương Linh,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghip v ngoi thương /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát trin mt s ngành dch v Vit Nam thi hu k WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu tn dng phế phm v cam nhm trích ly tinh du và bưc đu to chế phm bo qun trái
Tác giả: Nguyễn Thụy Đan Thanh,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin máy đin gió không đng b ngun kép vi b kh thành phn th t nghch ca dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH