Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép với bộ khử thành phần thứ tự nghịch của dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH