Trang 1 trong 94 kết quả
Sắp xếp theo
Cẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đôn Phong, ,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đề xuất mô hình công nông nghiệp không phát thải (aizes) cho ngành xay xát chế biến lúa
Tác giả: Võ Dương Thu Hương, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát
Tác giả: Đỗ Thị Nguyệt Anh, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa rủi ro tại ngân hàng đầu tư và phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải Châu, Gs, Võ Thanh Thu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép với bộ khử thành phần thứ tự nghịch của dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa , Võ Viết Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi nợ vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển
Tác giả: Hồ Thị Tố Lan, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
Tác giả: Võ Thị Bích Ngân, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của nông
Tác giả: Trần Văn Điều , Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn