Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Chợ, quán Ninh Hòa (Khánh Hòa) xưa và nay /
Tác giả: Ngô Văn Ban,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786047850044
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chuyện kể dân gian đất Ninh Hòa /
Tác giả: Ngô Văn Ban,
Mô tả vật lý: 325tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045000960
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hái lượm và săn bắt của người dân Khánh Hòa xưa /
Tác giả: Ngô Văn Ban,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 97860450036419
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dấu xưa... nền cũ... đất Ninh Hòa /
Tác giả: Võ Triều Dương,
Mô tả vật lý: 639tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786047867547
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghề nông cổ truyền vùng đất Khánh Hòa xưa /
Tác giả: Ngô Văn Ban,
Mô tả vật lý: 551tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049305955
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghề làm gạch ngói trên vùng đất huyện Ninh Hòa [Khánh Hòa] xưa /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049028007
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH