Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Võ Văn Bang,
Mô tả vật lý: 388tr. , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 390 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn