Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 9786047920105
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở Việt Nam và ảnh hưởng của
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố của thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán upcom tại Việt
Tác giả: Võ Văn Năm,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng điện trong sinh hoạt và đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả
Tác giả: Võ Minh Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chuyển biến kinh tế - xã hội Nam Bộ từ năm 1975 đến nay một cách tiếp cận liên ngành :
Tác giả: Võ Văn Sen,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Du lịch Việt Nam :
Tác giả: Phan Huy Xu, ,
Mô tả vật lý: 381 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
ISBN: 9786045870952 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 382.09
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đông Á và Việt Nam trong thế kỉ XXI :
Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng, ,
Mô tả vật lý: 405tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 9786047339754 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới /
Tác giả: Võ Văn Thành,
Mô tả vật lý: 203tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045859346 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn