Trang 1 trong 61 kết quả
Sắp xếp theo
Lựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết
Tác giả: Hoàng Hải Yến,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bài tập kế toán tài chính /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình nguyên lý kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 259tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính :
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 811 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 676 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật định danh khuôn mặt dựa vào mẫu nhị phân cho ứng dụng trên thiết bị di động /
Tác giả: Võ Anh Tiến,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán đại cương /
Tác giả: Nguyễn Việt,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 150tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN: 2020020000802
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn