Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công điu khin đèn giao thông /
Tác giả: Võ Văn Trung,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S dng phn mm Luxicon 2.2 thiết kế chiếu sáng thiết kế h thng đin cho " trung tam công ngh
Tác giả: Nguyễn Văn Kiên,
Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Nguyn Du /
Tác giả: Võ Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t ca th trưng chng khoán tp trung nh hưng đến th trưng chng khoán upcom ti Vit
Tác giả: Võ Văn Năm,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng các yếu t tác đng đến lòng trung thành ca nhân viên ti Công ty c phn quc tế Hòa Bình
Tác giả: Hồ Văn Dần,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế cao c văn phòng Trung Nam /
Tác giả: Nguyễn Phỉ Vân Nhi,
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mô phng kinh doanh /
Tác giả: Cao Hào Thi,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.40352
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kế toán tài chính :
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 811 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h :
Tác giả: Hồ Tấn Tuấn,
Mô tả vật lý: 639tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027277
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin công tác kế toán ti các trưng trung cp và cao đng công lp trên đa bàn tnh Bình
Tác giả: Ngô Thị Hồng Dung,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.8327
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn