Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố của thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán upcom tại Việt
Tác giả: Võ Văn Năm,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm
Tác giả: Võ Thị Thanh Tâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc văn phòng Trung Nam /
Tác giả: Nguyễn Phỉ Vân Nhi,
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc văn phòng Trung Nam /
Tác giả: Võ Hà Định,
Mô tả vật lý: 245tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn