Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Toán rời rạc /
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng,
Mô tả vật lý: 142 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qui hoạch tuyến tính :
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học đại cương :
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng,
Mô tả vật lý: 173 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng /
Tác giả: Trương Bá Thái,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tối ưu hóa :
Tác giả: Trần Vũ Thiệu,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học văn phòng :
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng,
Mô tả vật lý: 174 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn