Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu giảm thiểu sóng hài lưới điện nhà máy thép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Phan Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình
Tác giả: Võ Kỳ Nam,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép với bộ khử thành phần thứ tự nghịch của dòng Roto và
Tác giả: Lữ Thái Hòa,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cấu trúc nguồn điện hướng tới nền kinh tế Carbon thấp cho Việt Nam /
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép (DFIG) bằng phương pháp DPC /
Tác giả: Nguyễn Thế Luân,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Mô hình hóa hệ thống tận dụng nhiệt khói thải để phát điện của nhà máy xi măng Holcim-Kiên Giang /
Tác giả: Trương Đình Diệu,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn