Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Khánh Hi /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư A8 Đinh B Lĩnh-P.25 Bình Thnh Tp.HCM /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Chung cư đinh tiên hoàng phưng 3 Q.Bình Thnh Tp.hcm /
Tác giả: Trương Hoàng Vũ,
Mô tả vật lý: 145 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát tình hình s dng hm biogas ti xã An Phú, huyn C Chi, TP.HCM và đưa ra gii pháp nhm
Tác giả: Trần Tấn Định,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ph lc :
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Ngc Anh /
Tác giả: Vũ Đình Quý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Chung cư lô A khu tái đnh cư Thnh M Li /
Tác giả: Võ Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ph lc :
Tác giả: Trương Hoàng Vũ,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tù đin vt lý và công ngh cao Anh - Vit và Vit - Anh /
Tác giả: Vũ Đình Cự,
Mô tả vật lý: 586 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Khoa hc công ngh thông tin và đin t trin vng phát trin và ng dng trong hai thp niên ti /
Tác giả: Vũ Đình Cự,
Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn