Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát quy trình sản xuất của Cty dệt may Gia Định Phong Phú nhằm đề xuất các phương pháp kiểm tra
Tác giả: Lê Thị Mỹ Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán FAC
Tác giả: Đỗ Thị Vũ By,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện quy trình phục vụ buồng tại Wooshu Hotel /
Tác giả: Nguyễn Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Doanh nghiệp với hiệp định TPP và những quy định mới nhất hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và
Tác giả: Võ Duy Khang,
Mô tả vật lý: 506tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 346.597
ISBN: 9786048674977
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM
Tác giả: Phạm Ngọc Nhàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch hệ thống thoát nước thị xã Trà Vinh phù hợp với
Tác giả: Lâm Thị Thu Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ vận tải Quý Phát và
Tác giả: Lê Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công
Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm định giá khởi điểm của
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 658.1526
ISBN: 9786045982129
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn