Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Kỹ thuật thực phẩm 2 /
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Võ Văn Bang,
Mô tả vật lý: 388tr. , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mạch điện :
Tác giả: Phạm Văn Minh,
Mô tả vật lý: 231tr. ; , 4cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu xây dựng chương trình nhãn sinh thái cho mặt hàng trà Ô Long Tâm Châu phục vụ hội nhập
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trâm,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm .
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 390 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 380tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm.
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Mô tả vật lý: 380tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn