Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư phố Gia Phúc Q.Thủ Đức TPHCM /
Tác giả: Lương Thị Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô phi kho tộ đóng hộp /
Tác giả: Lã Văn Chung,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hồi phục và vật lý trị liệu :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 375tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.82
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xoa bóp thể thao và sức khỏe :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.822
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân lập và định danh chủng khuẩn có khả năng chuyển hóa Nitrite phục vụ nuôi trồng thủy sản /
Tác giả: Lê Minh Nhựt,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình giải phẫu vận động /
Tác giả: Vũ Chung Thủy,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh hóa học thể dục thể thao /
Tác giả: MensicopV, V,
Mô tả vật lý: 644tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 612.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Sinh hóa thể dục thể thao :
Tác giả: Vũ Chung Thủy,
Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 612.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh cơ học thể dục thể thao /
Tác giả: UtkinV, L,
Mô tả vật lý: 286tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 612.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe :
Tác giả: Lê Hữu Hưng,
Mô tả vật lý: 383 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 613.2024796
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn