Trang 1 trong 114 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất
Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Lan, Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều tra khảo sát hiện trạng các nghĩa trang vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Long Điền - Tỉnh Bà Rịa
Tác giả: Phan Hoàng Lộc, Vũ Hải Yến (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường ĐHKTCN và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
Tác giả: Khưu Đức Phượng, Vũ Hải Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hộ gia đình và đề xuất các giải pháp quản
Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc , Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại chi cục
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Yến, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại tại KCN Hố Nai 3, huyện Trảng
Tác giả: Trần Quang Huy, Vũ Hải Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng chương trình phân loại rác tại nguồn áp dụng chợ phước hòa xã Long phước, huyện
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp cải thiện tại xã
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hân, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.442
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều tra, khảo sát nhện thức bảo vệ môi trường của khách hàng - nhân viên nhằm đề xuất các giải pháp
Tác giả: Cát Thị Minh Trâm, Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn