Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Cẩm nang nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp 2010 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 653tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 657.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ quản lý lao động tiền lương và chính sách mới về tăng lương tối thiểu chung và bảo hiểm xã
Tác giả: Quốc Cường,
Mô tả vật lý: 530tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế chung cư An Lạc /
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn,
Mô tả vật lý: 168 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu và mô phỏng các giải thuật định tuyến mạng wan /
Tác giả: Đinh Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
15 Phút luyện Kanji mỗi ngày.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 192tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình tổ chức thi công xây dựng :
Tác giả: Trịnh Quang Vinh,
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Pháp luật về tương trợ tư pháp trong giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài /
Tác giả: Lê Hà My,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 341.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhiệm vụ, quyền hạn của hội thẩm nhân trong hoạt động xét xử ở tòa án /
Tác giả: Khưu Đỗ Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trường cao đẳng công lập /
Tác giả: Vũ Quốc Tuấn,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn