Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại tại KCN Hố Nai 3, huyện Trảng
Tác giả: Trần Quang Huy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa-tỉnh
Tác giả: Nguyễn Thị Ninh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre và đề xuất
Tác giả: Đỗ Minh Quang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế tạo máy ủi két nón tự động /
Tác giả: Vũ Quang Hiển,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tp. HCM và đề xuất biện pháp quản
Tác giả: Lê Quang Toàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng phương pháp phát hiện thực phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật dựa trên trình tự
Tác giả: Trần Quang Phát,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.5233
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chế tạo máy ủi nón hơi tự động /
Tác giả: Lê Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn