Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa
Tác giả: Phạm Thị Ánh Hồng,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tại Agribank chi nhánh đa kia
Tác giả: Trần Văn Cừ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.178
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiệp vụ lễ tân /
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quy hoạch môi trường /
Tác giả: Vũ Quyết Thắng,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Long An /
Tác giả: Dương Quốc An,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – chi
Tác giả: Phan Quý Tân,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty du lịch Đất Nước Việt /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ du lịch cộng
Tác giả: Tô Nguyễn Duy Minh,
Mô tả vật lý: 144tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác di sản văn hoá phi vật thể hát bội, bài chòi phục vụ phát triển du lịch Bình định /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Bình,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty điện lực Củ Chi - Tp.
Tác giả: Trần Huy Bình,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn