Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải đoạn từ xã Long Thọ đến hợp lưu Thị Vải - Gò Gia
Tác giả: Vũ Thị Kim Phượng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục /
Tác giả: Vũ Ngọc Khánh,
Mô tả vật lý: 1183tr. ; , 26cm.
Ký hiệu phân loại: 390.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Phân cấp thứ tự ưu tiên các thông số ô nhiễm cho ngành dệt nhuộm dựa trên tải lượng ô nhiễm /
Tác giả: Vũ Việt Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thu nhận enzyme protease từ nấm mốc Aspergillus awamori và ứng dụng trong quá trình thủy phân nội
Tác giả: Vũ Thị Lê Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mùa xuân tiếng chim (tập truyện ngắn) & Sống với thời gian hai chiều (Truyện và ký) /
Tác giả: Vũ Tú Nam,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045326237
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách chuyên khảo đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng /
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao,
Mô tả vật lý: 490tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 9786047917884
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tuyển tập.
Tác giả: Vũ Tú Nam,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045326220
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tuyển tập.
Tác giả: Vũ Tú Nam,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045326213
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chiến lược phát triển dịch vụ dầu khí tại tổng công ty cổ phần Khoan dầu khí đến năm 2018 /
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn