Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa- ng Tàu /
Tác giả: Lâm Thị Khuyến, Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến viêc quản lý rác thải xây dựng tại tỉnh Đồng Nai /
Tác giả: Vũ Thị Khuyên, Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn