Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện quy trình đón tiếp và phục vụ khách của bộ phận lễ tân (Khách sạn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vẽ cơ khí /
Tác giả: Vũ Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 426 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tô ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách của các công ty dịch vụ mặt đất tại cảng hàng
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820142
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Warren Buffett 22 thương vụ đầu tiên và bài học đắt giá từ những sai lầm = :
Tác giả: ArnoldGlen,
Mô tả vật lý: 402tr ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.6092
ISBN: 9786045989449
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vẽ cơ khí /
Tác giả: Vũ Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 271tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn