Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Pháp luật về chế độ tài chính trong công ty cổ phần /
Tác giả: Vũ Trần Bích Sơn,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.06
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Tòa án – Thực tiễn tại tỉnh Long An /
Tác giả: Phan Ngọc Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn