Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hưng dn thiết kế bài ging và tuyn tp các bài ging hay ngh đng lc - cơ khí /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.807
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vt liu cơ khí /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lý thuyết chuyên môn ngui sa cha - Phn I :
Tác giả: Vũ Xuân Hùng,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Dung sai lp ghép :
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn thiết kế bài ging và tuyn tp các bài ging hay ngh đin - đin t /
Tác giả: Dương Đức Lân,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết chuyên môn ngh tin /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lý thuyết chuyên môn ngui sa cha-Phn 2-Tin, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH