Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Gỡ rối cho người lập trình Visual Basic /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật số :
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 345 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Adobe Illustrator 10 /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 513 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xử lý sự cố ASP /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 384 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Inside Netware :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 840 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cấu trúc máy tính cơ bản /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số hệ thống máy vi tính thiết bị nhớ, PLD /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Windows Movie Maker - Kỹ thuật dựng và xem phim trên máy tính /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 444tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 777.0285
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Định cấu hình và cài đặt Microsoft Windows 2000 Professional hiệu quả nhấ /
Tác giả: VN -Guide,
Mô tả vật lý: 662 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tạo website hướng database bằng PHP & MYSQL .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 256tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.2762
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn