Trang 1 trong 392 kết quả
Sắp xếp theo
Supportive and palliative care in cancer
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 193 s., ill., 24 cm., pbk.
Ký hiệu phân loại: WB 310
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Gastrointestinal malignancies :
Tác giả: Cai Qiang,
Mô tả vật lý: xxxiii, 677 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: WI 149
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Evidence-based psychopharmacology /
Tác giả: Stein Dan J, ,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: WM 402
ISBN: 0521531888
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ureteric stenting /
Tác giả: Kulkarni Ravi,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: WJ 26
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Skin, hair, and nails :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 485 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: WR 102
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Progress in lens and cataract research :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 181 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: W1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Business of medical practice :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 494 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: W 80
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Vascular lesions of the head and neck :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. ;
Ký hiệu phân loại: WG 220
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cardiovascular disorders in hemodialysis
Tác giả: Ronco, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: W1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Case files,
Tác giả: Toy Eugene C, ,
Mô tả vật lý: xvi, 511 pages : , illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: WQ 18.2
ISBN: 0071605436 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn