Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
What the Night Knows: A Novel /
Tác giả: Watson Jude,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780553907537
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Escapement (Engineer Trilogy) /
Tác giả: Watson Jude,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9780316003407
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Knife of Never Letting Go /
Tác giả: Watson Jude,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9780763639310
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Multireal /
Tác giả: Watson Jude,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9781591026471
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mystery: An Alex Delaware Novel /
Tác giả: Watson Jude,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780345524386
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH