Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Design in nature /
Tác giả: Yahya Hârun,
Mô tả vật lý: 177, [7] p. : , col. ill. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 297.265
ISBN: 1842000357
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Allah's artistry in colour /
Tác giả: Yahya Hârun,
Mô tả vật lý: 128, [1] p. : , col. ill. ; , 23
Ký hiệu phân loại: 297.265
ISBN: 1842000160
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Allah is known through reason /
Tác giả: Yahya Harun, ,
Mô tả vật lý: 208p.
Ký hiệu phân loại: 297.221
ISBN: 9788187570059
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The creation of the universe /
Tác giả: Yahya Harun,
Mô tả vật lý: 213 p.
Ký hiệu phân loại: 523.1
ISBN: 189426438X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Islam and karma /
Tác giả: Yahya Harun,
Mô tả vật lý: 120 p. : , col. ill. ; , 24c
Ký hiệu phân loại: 291.24
ISBN: 1842000454
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Deep thinking /
Tác giả: Yahya Hârun,
Mô tả vật lý: 101 p. : , col. ill. ; , 24
Ký hiệu phân loại: 297.2
ISBN: 1842000098
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The struggle against "the religion of irreligion" /
Tác giả: Yahya Harun,
Mô tả vật lý: 113 p. ; , 21
Ký hiệu phân loại: 297.2
ISBN: 9960887022
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The miracle in the atom /
Tác giả: Yahya Hârun,
Mô tả vật lý: 120 p. : , col. ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 297.265
ISBN: 1842000233
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Islam denounces terrorism /
Tác giả: Yahya Hârun,
Mô tả vật lý: 175 p. : , col. ill., ports, photos. ; , 27
Ký hiệu phân loại: 297.27
ISBN: 0954054415
Bộ sưu tập: Sách điện tử
For men of understanding /
Tác giả: Yahya Harun,
Mô tả vật lý: 288 p. : , col. ill. ; , 2
Ký hiệu phân loại: 297.2
ISBN: 1842000039
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn