Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Building the Infrastructure for Cloud Security :
Tác giả: Yeluri Raghu, ,
Mô tả vật lý: XXVI, 212 p. 95 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781430261452 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn