Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu moodle và xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến Hutech online /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH