Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Lê Thị Minh Phương,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch điều khiển từ xa qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Trần Thanh Sự,
Mô tả vật lý: 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển thiết bị và tự động quay số báo động qua mạng điện thoại /
Tác giả: Hà Thúy Phượng,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển từ xa qua mạng điện thoại /
Tác giả: Trần Văn Phương,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển từ xa qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Phan Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị qua đường dây điện thọai /
Tác giả: Đàm Quang Tài,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển thiết bị và cảnh báo cháy qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Huỳnh Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381537
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển từ xa qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh Hiểu,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn