Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Nguyễn Văn Minh Đức,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch giao tiếp thuê bao với thiết bị vô tuyến /
Tác giả: Nguyễn Hà Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển thiết bị - phát tiếng nói qua đường dây điện thọai /
Tác giả: Đoàn Phước Tiến,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH