Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp ủ phân Compost
Tác giả: Lê Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bước đầu ứng dụng GIS vào công tác quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại
Tác giả: Võ Thị Bích Vân,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Quận 10 và đề xuất các biện pháp giải quyết /
Tác giả: Lữ Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bình Dương đến năm
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Nguyên,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý chất thải rắn sinh hoạt quận Gò Vấp - Thành phố
Tác giả: Phan Văn Hạnh,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn