Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công khối chuyển mạch trung kế , âm hiệu và DTMF của tổng đài 4 thuê bao và một
Tác giả: Đặng Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 38 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng đài điện thoại 16 số /
Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền,
Mô tả vật lý: 220 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công khối điều khiển trung tâm và khối thuê bao của tổng đài 4 thuê bao, 1 trung kế
Tác giả: Bùi Sĩ Nhựt Tâm,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3875
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng đài nội bộ 6 số /
Tác giả: Lê Văn Xuyên,
Mô tả vật lý: 121 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng đài nội bộ 6 số /
Tác giả: Hồ Nguyên Vũ,
Mô tả vật lý: 121 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công tổng đài nội bộ 8 thuê bao 2 trung kế /
Tác giả: Đặng Vũ Hiệp,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công tổng đài điện tử 2 thuê bao 1 trung kế /
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH