Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Next generation SSH2 implementation
Tác giả: Liu Dale,
Mô tả vật lý: xxi, 312 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hack the stack
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Essential computer security
Tác giả: Bradley Tony,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco router and switch forensics
Tác giả: Liu Dale, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Scripting VMware power tools
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Log Parser toolkit
Tác giả: Giuseppini Gabriele, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7468
ISBN: 1932266526
Bộ sưu tập: Sách điện tử
iPhone user interface design projects
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 9781430223603
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Virtualization with Xen
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 9781597491679
Bộ sưu tập: Sách điện tử
GFI network security and PCI compliance power tools
Tác giả: Posey Brien, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
SQL injection attacks and defense /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 473 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn