Trang 1 trong 1191 kết quả
Sắp xếp theo
Single stock futures :
Tác giả: Kennedy Mitchell,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 471267627
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Consumer Behavior :
Tác giả: Hawkins Del I, ,
Mô tả vật lý: 790 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0072536861
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The analysis and design of linear circuits /
Tác giả: Roland E, Thomas,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 471432997
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Naked guide to bonds :
Tác giả: Michael V Brandes,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 471462217
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Entering the 21st century :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 300 p. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9780195211245
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Elementary statistics /
Tác giả: Bluman Allan G, ,
Mô tả vật lý: 810 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0072549076
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 976 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0073018562
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Organizational behavior /
Tác giả: Kreitner Robert, ,
Mô tả vật lý: 22 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0072535253
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pre-Algebra :
Tác giả: William Leschensky,
Mô tả vật lý: 843 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0078247713
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Principles of Environmental Science :
Tác giả: Cunningham William P, ,
Mô tả vật lý: 448 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0072919833
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn