Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Long-term finance
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (211 pages) : , color illustrations, color maps.
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781464804717 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Emerging issues in financial development :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 556 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 332.098
ISBN: 9780821398289 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Reforming regional-local finance in Russia /
Tác giả: Martinez-Vazquez Jorge, ,
Mô tả vật lý: v, 211 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 352.4/2140947
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rethinking the East Asia miracle /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 526 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0195216008 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Haiti :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxv, 282 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821375911
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Islamic finance :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxviii, 218 pages : , color illustrations ; , 27c
Ký hiệu phân loại: 336.091767
ISBN: 1464809267
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn