A structural account of mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0199267537

Ký hiệu phân loại: 511.201

Thông tin xuất bản: Oxford :Clarendon Press, 2004,

Mô tả vật lý: xiv, 380 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Mathematics -- Philosophy.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn