Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4515 kết quả
The truth about the world : basic reading in philosophy
Tác giả: James Rachels, Stuart Rachels
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  100
 
Smoke and mirrors elektronisk ressurs : how science reflects reality
Tác giả: James Robert Brown
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  149.2
 
The conceptual roots of mathematics elektronisk ressurs : an essay on the philosophy of mathematics
Tác giả: J R Lucas
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Think : a compelling introduction to philosophy
Tác giả: Simon Blackburn
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  101
 
A Theory of Regret
Tác giả: Brian Price
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  158
 
Confucian Role Ethics
Tác giả:
Xuất bản: Göttingen Germany: VR unipress GmbH, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  181.112
 
The truth about the World : basic readings in philosophy
Tác giả: James Rachels, Stuart Rachels
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  100
 
Rediscovering the Alcibiades Major
Tác giả: Samuel Oliveira, Mário Jorge de Carvalho
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Plato's Gorgias - Labyrinth and Threads
Tác giả: Tomaz Fidalgo, Mário Jorge de Carvalho
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The life of reason, or, The phases of human progress
Tác giả: George Santayana, Martin A Coleman, James Gouinlock, Marianne Sophia Wokeck
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục