Communication skills.

Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0816055173

Ký hiệu phân loại: 651.7

Thông tin xuất bản: New York :Ferguson, c2004., 2nd ed.

Mô tả vật lý: 138 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 76001

Business communication.; Commercial correspondence.; Listening.; Public speaking.; Vocational guidance.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video