Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Public speaking : the evolving art
Tác giả: Stephanie J Coopman, James Lull
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
The Challenge of effective speaking
Tác giả: Verderber F Rudolph
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
The art of public speaking
Tác giả: Stephen Lucas
Xuất bản: Boston MA: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.51
 
Public speaking and presentations demystified
Tác giả: Melody Templeton
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5/1
 
Effective speaking [electronic resource] : communicating in speech
Tác giả: Christopher Turk
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Public speaking success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Learning Express, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
A concise public speaking handbook
Tác giả: Steven A Beebe, Susan J Beebe
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
DK guide to public speaking
Tác giả: Lisa A Ford-Brown
Xuất bản: Boston: Allyn Bacon, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
Public speaking and presentations demystified [electronic resource]
Tác giả: Melody Templeton
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
The power presenter [electronic resource] : technique, style, and strategy from America's top speaking coach
Tác giả: Jerry Weissman
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục