Ideas that matter : The worlds of Jane Jacobs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Max Allen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0921773443

Ký hiệu phân loại: 307.76092 Specific kinds of communities

Thông tin xuất bản: Canada : Washington : The Ginger Press ; Island Press, 2011

Mô tả vật lý: 213tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 100369

 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yBvMyqboGoM" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 307.760
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH