Practical business math procedures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey Slater

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0077327934

Ký hiệu phân loại: 650.01513 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011

Mô tả vật lý: 313tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 100382

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24A
Sai Gon Campus
9C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 650.015
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH