Facebook marketing all-in-one for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118816189

Ký hiệu phân loại: 004.167

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, Inc., [2014], 3rd edition.

Mô tả vật lý: xviii, 768 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100865

Learn why your business needs a Facebook presence, how to set up a powerful page, ways to engage your customers, and how to analyze your results. From identifying your customer to involving your audience with events and contests, this guide has it all!

Internet marketing. ; Online social networks. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn