Handbook of alternative assets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Jonathan Paul Anson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047121826X

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: [New York] : J. Wiley & Sons, 2002

Mô tả vật lý: ix, 502 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 101544

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH